Tulevaisuuden trendit

Sponda on tunnistanut toimintansa kannalta keskeisimmiksi trendeiksi kaupungistumisen, ilmastonmuutoksen, kasvavan yhteisöllisyyden tarpeen ja digitalisoitumisen. Nämä kehityssuunnat eivät vaikuta vain meidän liiketoimintaamme, vaan koko kiinteistötoimialan kehitykseen.

Lisää tietoa trendien vaikutuksesta Spondaan ja yhtiön ratkaisuista löytyy alla olevasta Spondan tulevaisuuden ratkaisut -taulukosta.

Kaupungistuminen

Maailman väestö keskittyy tulevaisuudessa yhä enemmän kaupunkialueille. Suomalaisista tällä hetkellä yli 70 prosenttia1 asuu kaupungeissa tai kaupunkien kehysalueilla, ja muuttoliikkeen etenkin Etelä-Suomen kasvukeskuksiin odotetaan jatkuvan. Myös Spondan tavoitteena on keskittää kiinteistöomaisuuttaan Helsingin ja Tampereen keskusta-alueille. Kaavoituksen ja kiinteistökehityksen lisäksi toimivalla joukkoliikenteellä on keskeinen rooli kaupunkialueiden kestävässä kasvussa.

1 Sitra 2015 http://www.sitra.fi/artikkelit/sitran-trendit-kaupunkien-roolit-korostuvat

Ilmastonmuutos

Maapallon keskilämpötilan arvioidaan nousevan Suomessa jopa kuudella asteella2 vuoteen 2100 mennessä, mikäli kasvihuonekaasupäästöt kasvavat nykytahtia. Rakennettu ympäristö on merkittävässä roolissa ilmastonmuutoksen hallinnassa – ilmastonmuutoksen myötä kiinteistöihin ja toimialaan kohdistuvat energiatehokkuusvaatimukset kasvavat entisestään. Myös Spondan kiinteistökehitystoiminnassa sekä kiinteistöjen ylläpidossa ja käytössä ympäristövaatimuksiin kiinnitetään erityistä huomiota.

 2 Sitra 2013

Yhteisöllisyys

Moderni, urbaani yhteisöllisyys syntyy usein digitaalisen kanssakäymisen kautta. Ihmisillä on kuitenkin tarve kohdata myös kasvokkain – työssä ja vapaa-ajalla. Suomi on Euroopan kärkimaita etätyön tekemisessä, sillä 25 prosenttia suomalaisista tekee osan työstään työpaikan ulkopuolella3. Tulevaisuudessa erilaiset työn tekemisen tavat yleistyvät. Silloin työpaikan merkitys sosiaalisena ja viihtyisänä kohtaamispaikkana kasvaa: toimiva työympäristö tarjoaa tiloja yhdessä ideointiin sekä keskittymistä vaativiin työtehtäviin. Monitilatoimistojen on arvioitu lisäävän yhteenkuuluvuuden tunnetta työpaikoilla4. Sponda on vastannut muun muassa tähän tarpeeseen luomalla uuden yhteisöllisen toimistokonseptin vuonna 2015. Yhteisöllisten kohtaamispaikkojen luomisessa myös kauppakeskusten rooli kasvaa entisestään.

3 TEM 2014 https://www.tem.fi/files/42223/TEMrap_9_2015_web_13022015.pdf

4 Rakennustietosäätiö RTS, Rakennustieto Oy ja Rakennusmestarit ja insinöörit AMK RKL ry 2013

Digitalisoituminen

Erilaiset digitaaliset palvelut tuovat jatkossa yhä useammin helpotusta arkeen, ja tavaroita ja palveluja ostetaan tulevaisuudessa entistä enemmän verkon välityksellä. Verkkokauppa on kasvanut Suomessa merkittävästi – viidessä vuodessa liki 20 prosenttia5. Kaupankäynnin murros tuo uusia haasteita ja mahdollisuuksia myös kivijalkakauppaan sekä kauppakeskuksille.

5 TNS Gallup 2015 https://www.tns-gallup.fi/uutiset/tavaroiden-verkkokauppa-kasvaa-taantumasta-huolimatta

 

Spondan tulevaisuuden ratkaisut

Tulevaisuuden trendi

Vaikutus toimialaan ja Spondaan

Spondan toiminta

Kaupungistuminen

 • Väestö keskittyy kaupunkeihin
 • Kasvukeskuksissa tarve toimitiloille ja kaupan palveluille kasvaa
 • Julkinen liikenne kehittyy
 • Kiinteistöomaisuuden keskittäminen Helsingin ja Tampereen keskustaan sekä näiden kaupunkien kehittyville alueille
 • Kiinteistöomistukset julkisten liikenneyhteyksien varrella
 • Kiinteistöjen aktiivinen kehittäminen
 • Kaupunkien kehittäminen yhteistyössä viranomaisten kanssa

Ilmastonmuutos

 • Kiinteistöihin ja toimialaan kohdistuvat energiatehokkuusvaatimukset kasvavat
 • Kiinteistöt joutuvat alttiiksi sään ääri-ilmiöille
 • Energiakustannusten nousupaineet kasvavat
 • Energiatehokas rakentaminen sekä uusissa että saneerattavissa kohteissa
 • Sään ääri-ilmiöihin varautuminen yhdessä ylläpitoverkoston kanssa
 • Ennakoivien energiasopimusten laatiminen
 • Yhteistyö asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa kiinteistöjen ympäristökuormituksen vähentämiseksi

Yhteisöllisyys

 • Etätyön yleistyessä yhteisöllisyyttä tukevien toimistotilojen tarve lisääntyy
 • Kauppakeskusten yhteisöllinen ja viihteellinen rooli kasvaa
 • Toimistotilojen yhteisöllisyyttä tukevien ratkaisujen kehittäminen
 • Kauppakeskuskonseptien kehittäminen
 • Uuden toimitilakonseptin luominen

Digitalisoituminen

 • Digitaalisen kaupankäynnin kasvu tuo haasteita ja mahdollisuuksia sekä kivijalkakauppaan että kauppakeskuksiin
 • Ostokäyttäytyminen muuttuu
 • Ajasta ja paikasta riippumaton työnteko luo uusia tarpeita toimistotyöympäristöille
 • Digitaalisten palvelujen hyödyntäminen liiketiloissa
 • Digitaalisten valmiuksien kehittäminen toimistotiloissa
 • Spondan palvelujen ja toimitilaratkaisujen kehittäminen
 • Uuden toimitilakonseptin luominen