Tulevaisuuden työelämä

Työelämä muuttuu koko ajan nopeammin. Freelancerien ja yksin työtä tekevien määrä on yli kaksinkertaistunut vuodesta 20001, ja uusien digitaalisten ratkaisujen ansiosta työnteko ei enää ole tiukasti sidoksissa aikaan tai paikkaan. Kun osa töistä siirtyy toimiston ulkopuolelle, toimitilat muuttuvat yhä enemmän sosiaalisiksi kohtaamispaikoiksi, jotka kannustavat yhteistyöhön ja ideointiin.

Hyvät toimitilat muuntautuvat asiakkaan tarpeiden mukaan ja tarjoavat erilaisia tiloja eri käyttötarkoituksiin.

Toimitilat tukemaan muuttuvaa työtä

Muuttuva työ, teknologian kehitys ja erilaisia työnteon tapoja tukevat toimitilat ruokkivat toinen toisiaan. Niissä yrityksissä, jotka antavat työntekijöiden itse valita työpisteensä, henkilöstön tyytyväisyys on tutkitusti 10–15 prosenttia korkeammalla tasolla kuin muissa yrityksissä.² Monitilatoimisto, joka yhdistää uusimman teknologian ja monipuoliset työtilat, sopii jatkossa yhä useamman yrityksen toimitilaratkaisuksi.

Toimitiloilta edellytetään lisää projektiluontoisen työn vaatimaa joustavuutta ja yhteisöllisyyttä. Tätä tarjoaa esimerkiksi Suomen ensimmäinen suuren mittakaavan cowork-tila Mothership of Work eli MOW, joka avautui helmikuussa 2016.

Niin MOW kuin Spondan muutkin toimitilaratkaisut lähtevät aina liikkeelle asiakkaan tarpeista. Yhdelle tämä voi tarkoittaa esimerkiksi modernia liiketilaa ydinkeskustan kauppakeskuksessa, toiselle taas toimivaa toimistotilaa hyvien kulkuyhteyksien varrella. Tärkeintä on, että tilaratkaisu tukee yrityksen toimintaa, työn tekemistä ja työntekijöiden viihtyvyyttä mahdollisimman onnistuneesti.

1TEM 2015 Työvoiman käyttötapojen ja työn tekemisen muotojen muutostrendejä selvittävän ja kehittävän työryhmän loppuraportti
https://www.tem.fi/files/41956/TEMjul_2_2015_web_21012015.pdf

² Chicago Tribune 18.6.2015