Sijoituskiinteistöt vuonna 2015

Sijoituskiinteistöt-liiketoimintayksikkö jakautuu kolmeen segmenttiin: Toimistokiinteistöt, Kauppakeskukset ja Logistiikkakiinteistöt. Liiketoimintayksikkö vuokraa toimisto-, liike-, kauppakeskus- ja logistiikkatiloja sekä ostaa ja myy kiinteistöjä Suomessa.

Toimistokiinteistöt sijoittuvat pääosin Helsingin ydinkeskustaan, pääkaupunkiseudulle ja Tampereelle. Kauppakeskukset sijaitsevat Helsingissä sekä Tampereen ja Oulun talousalueilla. Suurin osa logistiikkakiinteistöistä sijaitsee pääasiassa pääkaupunkiseudulla.

Strategiansa mukaisesti yhtiö suunnittelee luopuvansa koko logistiikkakiinteistöportfoliosta sekä Turun kiinteistöomistuksesta 1–3 vuoden aikana. Jatkossa yhtiö keskittyy toimistotiloihin ja kauppakeskuksiin Helsingissä ja Tampereella. 

Avainluvut, Toimistokiinteistöt          
  2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto, M€ 149,1 141,8 143,0 143,9 132,8
Ylläpitokulut, M€ -39,4 -38,8 -39,0 -39,0 -37,2
Nettotuotot, M€ 109,7 103,0 104,0 104,9 95,6
Käypä arvo, (ei sisällä myytäväksi luokiteltuja) M€ 1 994,8 1 853,5 1 753,3 1 705,7 1 644,0
EPRA, Net Initial Yield, (alkutuotto),% 5,9 5,4 6,2 6,3 6,0

 

Avainluvut, Kauppakeskukset          
  2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto, M€ 46,6 45,8 45,9 42,0 40,4
Ylläpitokulut, M€ -10,9 -10,6 -11,0 -9,7 -8,8
Nettotuotot, M€ 35,7 35,2 34,9 32,3 31,7
Käypä arvo, M€ 733,6 726,0 717,5 736,7 586,1
EPRA, Net Initial Yield, (alkutuotto), % 4,7 4,7 4,4 6,1 6,7