Vastuullisuusprioriteetit ja niiden edistäminen 2015

Energia- ja ympäristötehokkuus

Tavoitteet 2015 Tulokset 2015  
Spondan Suomen kiinteistöjen vertailukelpoinen energian kokonaiskulutus laskee (sähkö, lämpö, kaukokylmä) vuoden 2014 tasosta. Energian kokonaiskulutus laski 1,7 prosenttia. Saavutettu
Spondan Suomen kiinteistöjen vertailukelpoinen veden kulutus laskee vuoden 2014 tasosta. Vettä kulutettiin 1,9 prosenttia vähemmän vuoteen 2014 verrattuna. Saavutettu
Spondan Suomen kiinteistöjen kokonaisenergiankulutuksen aiheuttama hiilidioksidipäästö (CO2) vähenee vuoden 2014 vuosikertomuksessa raportoidusta tasosta. Kokonaisenergiankulutuksen aiheuttama hiilidioksidipäästö (CO2) väheni 18,4 prosenttia ja vertailukelpoisten kiinteistöjen osalta 1,9%. Saavutettu
Spondan pääkonttorin energiankulutus laskee vuoden 2013 tasosta.1) Pääkonttorin energiankulutus laski 12,7 prosenttia. Saavutettu
Sähkön ja veden kulutus laskee kolmessa Spondan kiinteistössä Venäjällä. Venäjän toimistokiinteistöissä sähköenergian kulutus laski 3,5 prosenttia. Kesäkuussa 2015 myyty kiinteistö on poistettu tästä luvusta. Saavutettu
Spondan Suomen kiinteistöjen jätteiden hyötykäyttöaste pysyy vähintään vuoden 2014 tasolla (96 %). Hyötykäyttöaste nousi 97 prosenttiin Suomessa sijaitsevissa kiinteistöissä. Saavutettu
Spondan Suomen kiinteistöjen jätteiden kierrätys- ja uudelleenkäyttöaste on 50 prosenttia vuoden 2015 loppuun mennessä. Suomen kiinteistöjen jätteiden kierrätys- ja uudelleenkäyttöaste jäi 45 prosenttiin. Ei saavutettu
Spondan pääkonttorin jätteen kierrätys- ja uudelleenkäyttöaste pysyy vähintään vuoden 2014 tasolla (61 %). Pääkonttorin toimistojätteen määrä laski ja jätteen kierrätys- ja uudelleenkäyttöaste pysyi edellisvuoden tasolla 60 %. Saavutettu
Vuoden 2015 aikana solmitaan vähintään kaksi uutta ympäristökumppanuutta. Vuonna 2015 solmimme kaksi uutta ympäristökumppanuutta. Saavutettu
Uusia Green Lease -sopimuksia solmitaan yksi vuoden 2015 aikana. Solmimme vuonna 2015 yhden uuden Green Lease -sopimuksen. Saavutettu
Spondan ympäristökumppaneiden toimintasuunnitelmien aktiivinen ja säännöllinen seuranta ja raportointi vuoden 2015 aikana. Tavoitteena on kumppaneiden ympäristövaikustusten pieneneminen. Jatkoimme ympäristökumppanuuksien aktiivista hallintaa ja saavutimme kumppaneidemme kanssa 1,2 prosentin säästön energiankulutuksessa, joka vastaa 2,2 prosentin vähenemää hiilidioksidipäästöissä. Saavutettu
Kaikille uudisrakentamiskohteille sekä isoille peruskorjauskohteille haetaan sertifiointia. Haimme kaikille uudiskohteille sekä isoille peruskorjauskohteille sertifiointia, vuoden 2015 lopussa meillä oli 5 sertifiointiprosessia käynnissä. Saavutettu
Vuoden 2015 aikana saavutetaan vähintään yhdessä uudisrakentamiskohteessa ja peruskorjauskohteessa ympäristösertifiointi. Saimme ensimmäisen LEED Platina® -sertifikaatin Estradi-toimistokiinteistölle Lassilassa, Helsingissä. Saavutettu
Peruskorjauskohteen Arkadiankatu 4-6 BREEAM® sertifiointia ei saatu päätettyä 2015. Ei saavutettu

1) Vertailuvuosi on 2013 johtuen vuoden 2014 remonteista ja vesivahingon kuivaustöistä

Kiinteistöjen sijainti

Pitkän aikavälin tavoitteet Tulokset 2015  
Kauppakeskusten ja toimistokiinteistöjen osuuden kasvattaminen yhtiön kiinteistösalkussa. Kasvatimme kauppakeskusten ja toimistokiinteistöjen osuutta kiinteistösalkussamme vuonna 2015. Saavutettu
Kiinteistösalkun kehittäminen keskittämällä omistusta prime-alueille ja julkisen liikenteen yhteyksien varrelle. Jatkoimme strategiamme toteuttamista keskittämällä kiinteistöomistustamme yhä vahvemmin prime-alueille ja hyvien julkisen liikenteen yhteyksien varrelle.   Saavutettu

Asiakaskokemuksen parantaminen

Tavoitteet vuodelle 2015 Tulokset 2015  
Asiakasyhteydenpidon kehittäminen määrällisesti ja laadullisesti. Edellisvuonna uusille asiakassegmenteille määritellyt hoitomallit vietiin käytäntöön.  Saavutettu
Spondan verkkosivuston uudistaminen ja entistä parempi asiakaspalvelukokemus verkossa. Uusi verkkosivusto avattiin marraskuussa 2015. Saavutettu
Kokonaistyytyväisyys vuokranantajayhteistyöhön vähintään vuoden 2014 tasolla. Asiakastyytyväisyystutkimuksen tulokset ovat hieman parantuneet edellisvuodesta. Saavutettu

Henkilöstöön panostaminen

Tavoitteet 2015 Tulokset 2015  
Toimintamalleja osaamisen ja parhaiden käytäntöjen jakamisessa kehitetään. Parhaiden käytäntöjen ja osaamisen jakamista kehitettiin järjestämällä useita sisäisiä info- ja koulutustilaisuuksia. Saavutettu
Uuden toiminnanohjausjärjestelmän ominaisuuksia tullaan hyödyntämään tehokkaammin päivittäisessä työskentelyssä. Toiminnanohjausjärjestelmää hyödynnettiin ja kehitettiin tehokkaasti vuonna 2015. Saavutettu
Strategian toteutumista tukevien osaamisten johtaminen ja arviointi. Strategisen osaamisen tukemista vietiin eteenpäin organisaatiossa vuonna 2015 ja työtä jatketaan vuonna 2016. Saavutettu

Läpinäkyvä ja eettinen liiketoiminta

Tavoitteet 2015 Tulokset 2015  
Code of Conductin ja YK:n Global Compactin periaatteiden jalkautus henkilöstölle ja sidosryhmille. 93 prosenttia Spondan Suomen ja Venäjän henkilöstöstä kävi läpi Code of Conduct -ohjeistoa koskevan koulutuksen. Vuoden aikana järjestettiin koulutustilaisuuksia myös YK:n Global Compact -sitoumuksen perusteella. Saavutettu

Alan eteenpäin vieminen

Pitkän aikavälin tavoite Tulokset 2015  
Sponda edistää kiinteistöalan parhaita käytäntöjä osallistumalla aktiivisesti muun muassa asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry:n ja eurooppalaisten listattujen kiinteistösijoitusyhtiöiden kattojärjestö EPRA:n toimintaan ja hankkeisiin. Osallistuimme vuonna 2015 aktiivisesti RAKLIn toimintaan. Lisäksi kehitämme taloudellisen raportoinnin yhdenmukaisuutta ja läpinäkyvyyttä EPRA:ssa. Saavutettu