Alan eteenpäin vieminen

Toimimalla aktiivisesti kiinteistö- ja rakennusalan järjestöissä Sponda pyrkii edistämään alan toimintaedellytyksiä ja kehittämään käytäntöjä. Merkittävä osa työtä on Spondan oman osaamisen ja ammattitaidon jakaminen.

Vastuullisuusprioriteetin osa-alueet:

 • Aktiivinen osallistuminen kehitystyöhön kiinteistö- ja rakennusalan järjestöissä
 • Osaamisen ja ammattitaidon jakaminen
 • Oma tutkimus- ja kehitystyö

Miksi tämä on prioriteetti?

Haluamme edistää kiinteistöalan parhaita käytäntöjä ja toimintaedellytyksiä osallistumalla aktiivisesti alan järjestöjen toimintaan. Toimialalla on paljon yhteisiä, esimerkiksi kaavoitukseen ja energiatehokkuuteen liittyviä haasteita, joita alan yritykset ja järjestöt pystyvät parhaiten ratkomaan yhteistyössä.

Lisäksi Spondalla on omaa tutkimus- ja kehitystoimintaa, jonka avulla luomme innovatiivisia ja asiakaslähtöisiä ratkaisuja kaikkien asiakkaidemme hyväksi. Spondan kehitystyössä kiinnitetään erityistä huomiota kiinteistöjen energiatehokkuuteen, asiakaspalvelun sujuvuuteen ja tulevaisuuden toimitilaratkaisujen luomiseen. Edistämme tiedon jakamista ja alan eteenpäin viemistä muun muassa luennoimalla kiinteistöalan tapahtumissa sekä oppilaitoksissa.

Tavoitteenamme on olla kiinteistöalan vastuullisin toimija ja edelläkävijä erityisesti ympäristöasioissa, kuten ilmastonmuutoksen hillitsemisessä.

Kiinteistöalan kehittäminen

Toimimme aktiivisesti Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry:ssä. Liitto on kiinteistö- ja rakentamisalan vaikuttaja, joka pyrkii aktiivisesti kehittämään alaa, verkottamaan osaajia sekä tuottamaan muun muassa suhdannetietoa. Kiinteistösektorin taloudellisen raportoinnin yhdenmukaisuutta ja läpinäkyvyyttä kehitämme eurooppalaisten listattujen kiinteistösijoitusyhtiöiden kattojärjestössä EPRA:ssa (European Real Estate Association). Tekemällä yhteistyötä laajasti myös useiden muiden järjestöjen kanssa pyrimme muun muassa vähentämään kiinteistöalan ympäristökuormitusta sekä edistämään yritystoiminnan vastuullisuutta ja kiinteistösektorin taloudellisen raportoinnin yhdenmukaisuutta ja läpinäkyvyyttä.

Osallistumme kaupunkien kehittämiseen yhteistyössä kaupunkien, muiden kiinteistöomistajien ja eri yhteistyökumppaneiden kanssa. Kaupunkiympäristön elinvoimaisuus on tärkeää myös Spondan omien kiinteistöjen vetovoimaisuuden ja vuokrauskysynnän näkökulmasta.

Sponda on mukana muun muassa seuraavissa järjestöissä:

 • WWF Suomi, pääyhteistyökumppani
 • Green Building Council Finland (FiGBC), perustajajäsen
 • Russian Green Building Council (RuGBC), jäsen
 • Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto, RAKLI ry, jäsen
 • Finnish Business and Society ry (FiBS ry), jäsen
 • Suomen Kauppakeskusyhdistys ry, jäsen
 • European Real Estate Association (EPRA), jäsen
 • Helsinki City Markkinointi ry, jäsen
 • Design District Helsinki, kannatusjäsen
 • European Association for Investors in Non-listed Real Estate Vehicles (INREV), jäsen
 • Helsingin kaupungin ja elinkeinoelämän yhteinen Ilmastokumppanit-verkosto, jäsen