Tavoitteet ja toimenpiteet: Alan eteenpäin vieminen

Toimenpiteet vuonna 2015

Sponda esitteli vuonna 2015 uudenlaisen yhteisöllisen palvelukonseptin, Mothership of Work’n (MOW:n). MOW on Suomen ensimmäinen coworking-tila, joka avattiin helmikuussa 2016 Helsingin keskustassa. MOW:ssa  itsenäiset yrittäjät pääsevät osallisiksi joustavista palveluista ja yhteisöllisyydestä.

Esimerkki Spondan omasta tutkimus- ja kehitystyöstä on myös Spondan ja mainostoimisto TBWA:n yhdessä kehittämä Citycenter VIP -avain. Kauppakeskus Citycenterin kanta-asiakkaille suunnatussa VIP-avaimessa on pieni RFID-tunniste. Sen avulla asiakas tunnistetaan heti, kun hän tulee kauppakeskukseen, ja hänelle voidaan tarjota personoituja palveluja.

Osallistuimme vuonna 2015 aktiivisesti asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLIn toimintaan. RAKLIn työryhmissä pyritään muun muassa torjumaan harmaata taloutta sekä selvittämään kiinteistöjen todellista verokantaa, sillä energiaveron nousu nostaa myös kiinteistöalan verotusta. Osallistuimme myös Green Building Council Finlandin (FiGBC) toimintaan työryhmissä, joissa käsiteltiin kiinteistöjen ympäristösertifiointia ja luokitustyökaluja sekä kiinteistöjen käyttöä ja ylläpitoa.

Ilmastokumppanit-verkosto käynnisti vuonna 2015 Ilmastokatu-hankkeen, jonka tavoitteena on saada Tikkurilan keskustaan ja Helsingin Iso Roobertinkadulle ilmastoratkaisuja laajasti esittelevä alue. Sponda osallistuu hankkeeseen laskemalla hiilijalanjäljen Iso Roobertinkadun kiinteistölleen ja edistämällä sen pienentämistä. Kaupungin toteuttaman Iso Roobertinkadun peruskorjauksen yhteydessä huomioidaan ympäristönäkökulmat ja parannetaan katualueen viihtyisyyttä. Ilmastokatuhanke on kaksivuotinen ja sen tavoitteena on säästää energiaa 20 prosenttia. Lisäksi olimme mukana toteuttamassa KTI:n julkaisua Vastuullinen kiinteistöliiketoiminta 2015.

Energiatehokasta yhteistyötä

Sponda on mukana työ- ja elinkeinoministeriön, ympäristöministeriön sekä RAKLIn vapaaehtoisessa kiinteistöalan energiatehokkuussopimuksessa, toimitilojen energiatehokkuuden toimenpideohjelmassa (TETS). Energiatehokkuussopimuksen tavoitteena on vähentää sopimukseen liittyneiden kiinteistöjen energiankulutusta kuusi prosenttia vuosien 2011–2016 aikana. Sponda raportoi vuosittain toiminnastaan ja tuloksistaan tämän säästötavoitteen osalta. Spondan Energiatehokkuusohjelman puitteissa etenemme TETS-tavoitteen saavuttamisessa. Tämän lisäksi teemme yhteistyötä vuokralaisten kanssa Ympäristökumppanuus-mallissa, jossa seuraamme ja kehitämme yhdessä kiinteistön ympäristötehokkuutta.

Sponda osallistui keväällä 2015 jälleen WWF:n maailmanlaajuiseen Earth Hour -tapahtumaan, jonka aikana yhteisöt ja yksityiset henkilöt sammuttavat valonsa tunnin ajaksi eri puolilla maailmaa. Tapahtuman tarkoituksena on herättää ihmisiä toimimaan ilmaston hyväksi.  Sponda sammutti valot yhteensä yhdessätoista kiinteistössään, muu muassa kaikissa Suomen kauppakeskuksissaan.

Pitkän aikavälin tavoite

  • Sponda edistää kiinteistöalan parhaita käytäntöjä osallistumalla aktiivisesti muun muassa asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLIn ja eurooppalaisten listattujen kiinteistösijoitusyhtiöiden kattojärjestö EPRAn toimintaan ja hankkeisiin.