Asiakaskokemuksen parantaminen

Spondassa asiakaskokemus pohjautuu asiakkaan tarpeita vastaaviin ja viihtyisiin toimitiloihin sekä asiantuntevaan asiakaspalveluun. Pyrimme luomaan asiakassuhteista pitkäaikaisia ja vuorovaikutteisia kumppanuuksia.

Vastuullisuusprioriteetin osa-alueet:

  • Asiakkaan toimintaa tukevat työympäristöt ja kiinteistöjen palvelut
  • Sisäympäristön viihtyisyys
  • Asiakkaan turvallisuus ja terveys
  • Asiakkaan vastuullisuustavoitteiden tukeminen

Miksi tämä on prioriteetti?

Asiakaskokemuksen merkitys kiinteistöalalla korostuu, kun toimitiloja etsivät yritykset kiinnittävät yhä enemmän huomiota myös muuhun kuin neliöhintoihin. Muun muassa työkulttuurin murros, ostokäyttäytymisen muutokset sekä tietoisuus ympäristövaikutuksista kasvattavat toimitiloille ja niiden tarjoajille asetettuja vaatimuksia.

Asiakaskokemuksen kannalta avainasemassa ovat toimivat ja laadukkaat toimitilat sekä ammattitaitoinen henkilöstö, joka ymmärtää asiakkaan tarpeita. Tarjoammekin Spondassa viihtyisiä ja muunneltavia työympäristöjä, jotka tukevat asiakkaan omaa liiketoimintaa. Pyrimme varmistamaan toimitila-asiakkaiden turvallisuuden ja hyvinvoinnin panostamalla sisäympäristön viihtyisyyteen, siisteyteen, ilmanlaatuun ja lämpöolosuhteisiin.

Pyrimme luomaan asiakassuhteista yksisuuntaisen vuokralaissuhteen sijasta vuorovaikutteisia ja pitkäaikaisia kumppanuuksia. Siten asiakas pääsee parhaiten hyötymään vahvuuksistamme, eli henkilöstömme ammattitaidosta ja laajasta toimitilatarjonnastamme.

Asiakaskokemuksen parantaminen ei pelkästään tarjoa lisäarvoa asiakkaillemme vaan tuo myös meille kilpailuetua. Asiakaskokemuksen parantaminen lähtee tavoitteellisesta asiakaslähtöisestä toimintatavastamme.

Vuoden 2015 lopulla meillä oli 1 789 asiakasta ja vuokrasopimuksia 2 806 kappaletta. Yhtiömme suurimmat asiakastoimialat olivat julkinen sektori sekä kauppa- ja pankkisektorit.

Asiakaspalveluun panostetaan jatkuvasti

Toimitilavuokrauksessa asiakaskokemuksia syntyy jo ennen asiakkaan ja myyjän ensimmäistä kohtaamista. Useimmat asiakkaat käyttävät sähköisiä palveluita toimitilavaihtoehtojen etsimiseen. Siksi laadukkaat hakupalvelut ja verkkonäkyvyys ovat tärkeitä vuokrausliiketoiminnan kannalta.  Tavoitteenamme onkin olla helposti lähestyttävissä eri kanavissa ja kehittää erilaisia asiakaspalvelun muotoja jatkuvasti.

Asiakassuhteen aikana korostuvat suhteen jatkuva kehittäminen, tiivis yhteydenpito ja kiinteistön palvelut. Tavoitteenamme on, että asiakas voi keskittyä omaan liiketoimintaansa, kun me huolehdimme kaikista kiinteistöön liittyvistä palveluista yhteistyössä kiinteistöjen hoidosta vastaavien yhteistyökumppaneidemme kanssa.

Asiakkaat toimialoittain 2015

Toimiala % nettovuokratuotosta  
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen 8,0
Energia 0,3
Julkinen sektori 11,8
Kauppa 23,4
Koulutus 1,2
Logistiikka/ Liikenne 2,8
Majoitus ja ravitsemustoiminta 6,0
Media/Kustantaminen 3,4
Muut palvelut 15,4
Pankki/Sijoitus 8,5
Rakentaminen 3,6
Teollisuus/valmistus 4,1
Terveydenhuolto 5,3
Tietoliikenne 5,9
Muut 0,3

 

10 suurinta vuokralaista 2015

Suomen valtio
Kesko-konserni
HOK-Elanto  Liiketoiminta Oy
Danske Bank Oyj
Espoon Kaupunki / Tilapalvelut- liikelaitos
Sweco Finland Oy
Sanoma Media Finland Oy
Diacor Terveyspalvelut Oy
Elisa-konserni
Nordea Pankki Suomi Oy