Energia- ja ympäristötehokkuus

Rakentaminen ja valmiit rakennukset kuluttavat yli 40 prosenttia kaikesta Suomessa käytettävästä energiasta. Tämän vuoksi kiinnitämme Spondassa erityistä huomiota kiinteistöjemme energiatehokkuuteen ja ympäristövaikutuksiin.

Vastuullisuusprioriteetin osa-alueet

  • Kiinteistöjen energiatehokkuus
  • Hiilijalanjälki ja uusiutuva energia
  • Asiakkaiden tukeminen ja henkilöstön ympäristötietoisuuden lisääminen
  • Oman toiminnan ympäristötehokkuus
  • Kiinteistöjen ympäristösertifioinnit
  • Kiinteistöjen jätteiden lajittelu ja hyötykäyttö
  • Kiinteistöjen vedenkulutus

Miksi tämä on prioriteetti?

Kehitämme Spondassa jatkuvasti energia- ja ympäristötehokkuuttamme, sillä kiinteistöalalla on merkittävä rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa. Myös asiakkaidemme vaatimukset kasvavat ja lainsäädäntö kiristyy, mikä edellyttää jatkuvaa kehittämistä. Vaatimustaso nousee myös vuoden 2021 alusta voimaantulevan EU-direktiivin myötä, jonka mukaan kaikkien uusien rakennusten tulee olla lähes nollaenergiataloja.

Energiatehokkuus on mukana kaikessa toiminnassamme, niin kiinteistökehityshankkeissa kuin kiinteistöjen korjauksissa, ylläpidossa ja käytössä. Rakennusten energiatehokkuudella on vaikutusta suoraan hiilidioksidipäästöihin kulutuksen vähentymisen kautta. Ympäristökuormituksen vähentämisen lisäksi saavutamme energiatehokkuudella kustannussäästöjä.

Vuokraamissamme toimistotiloissa työskentelee päivittäin lähes 30 000 henkilöä ja kauppakeskuksissamme asioi keskimäärin 65 000 asiakasta vuorokaudessa. Kiinteistön kokonaisenergiankulutuksesta jopa 60 prosenttia muodostuu kiinteistön käytön aikana, joten energiankulutuksen vähentämiseen tähtäävä yhteistyö toimitilavuokralaisten kanssa on erityisen tärkeää.

Seuraamme Spondassa kuukausi-, kvartaali- ja vuositasolla Suomessa sijaitsevien kiinteistöjemme energian ja veden kulutusta, hiilijalanjälkeä sekä jätehuollon määriä. Venäjän toimistokiinteistöjemme osalta seuraamme kuukausittain ja vuositasolla sähkön ja veden kulutusta.

Ympäristövastuullista kiinteistökehitystä

Meillä Spondassa uudisrakentamisen, kiinteistöjen korjausrakentamisen ja matalaenergiatoimistorakennusten suunnittelua ohjaa monelta osin yleisiä normeja ja määräyksiä laajempi suunnitteluohjeisto, jonka tarkistamme ja päivitämme vuosittain. Sen avulla voimme toteuttaa muunneltavia ja energiatehokkaita rakennuksia ja näin tarjota toimivia työympäristöjä.

Kiinteistökehitystoiminnassamme olemme kiinnittäneet erityistä huomiota ympäristövaatimuksiin. Haemme kansainvälistä ympäristöluokitusta, ympäristösertifikaattia, kaikille uudisrakennuksillemme ja mittaville peruskorjauskohteillemme.

Tunnustuksena muuntojoustavien ja energiatehokkaiden toimitilakiinteistöjen rakennuttamisesta RAKLIn raati valitsi Spondan Vuoden 2015 rakennuttajaksi.

Energiatehokkuusohjelmalla saamme energiansäästöjä

Tuemme kiinteistöjen energiatehokasta käyttöä Spondan Energiatehokkuusohjelmalla, jossa energiansäästöjä tavoitellaan yhdessä asiakkaiden kanssa. Määrittelemme yhteistyössä kiinteistöjen käyttäjien kanssa kiinteistökohtaiset energiansäästötavoitteet sekä toimenpiteet niiden saavuttamiseksi. Energiatehokkuusohjelmaa täydentää Ympäristökumppanuusohjelmamme, jossa otetaan huomioon energiankulutuksen lisäksi myös muut ympäristövaikutukset.

Saavutimme etuajassa, jo vuonna 2013, Spondan Energiatehokkuusohjelmalla tavoitellun energiansäästön. Ohjelman tavoite oli tehostaa energiankäyttöä 10 prosenttia vuosien 2001–2005 keskimääräisestä kulutuksesta vuoteen 2016 mennessä.  Pidemmän tähtäimen tavoitteenamme on saavuttaa 20 prosentin säästö energiankulutuksessa vuoteen 2020 mennessä, vuosien 2001–2005 keskimääräisestä kulutuksesta. Olemme aikataulussa myös pitkän aikavälin tavoitteen saavuttamisessa.

Energiatehokkuusohjelman kautta saavutetut kustannussäästöt investoimme takaisin kiinteistöihin. Kiinteistöjen huolto- ja ylläpitotoimista sekä kulutustietojen kokoamisesta ja seurannasta huolehtivat Spondan yhteistyökumppanit Corbel Oy ja Ovenia Oy.

Järjestämme yhdessä ympäristökumppaneidemme kanssa Ympäristötori-tapahtumia, joissa jaamme kiinteistön käyttäjille tietoa toimitilan ympäristö- ja energiatehokkuusasioista.

Lue lisää Energiatehokkuusohjelmasta ja Ympäristökumppanuudesta verkkosivuiltamme.

Spondan Green Lease

Green Lease -vuokrasopimusmallissa sovimme asiakkaidemme kanssa yhteisistä tavoitteista ja hyvitysmalleista, jotka kannustavat ympäristöä säästäviin ratkaisuihin ja energiankulutuksen pienentämiseen. Erona Ympäristökumppanuus-ohjelmaan on, että Green Lease -sopimuksen mukaan saavutetut energiankulutuksen kustannussäästöt ja -ylitykset jaetaan vuosittain vuokralaisen ja vuokranantajan kesken.

Ympäristötietoa henkilöstölle

Henkilöstömme ympäristöosaamista edistämme WWF:n Green Office -ohjelman avulla. Pääkonttorimme Helsingissä on Green Office -toimisto. Lisäämme ympäristötietoisuutta muun muassa henkilöstön vuotuisella Green Day -ympäristötapahtumalla, sisäisillä koulutustapahtumilla sekä intranetissä ja Spondan Facebook-sivuilla julkaistavilla Green Office -vinkeillä.

Kannustamme henkilöstöämme ekologisiin valintoihin suosimalla työsuhdeautopolitiikassamme vähäpäästöisiä vaihtoehtoja ja tarjoamalla henkilöstölle työsuhdepolkupyöriä. Osana Spondan Green Office -ympäristöohjelmaa tarjoamme henkilöstöllemme myös taloudellisen ajotavan koulutusta.