Energiankulutus ja energialähteet

 

Spondan Suomessa sijaitsevien kiinteistöjen sähkön, lämmön, veden ja kaukokylmän kokonaiskulutus
  2015 2014 2013 2012 2011

Muutos,
2014-2015, %

Kiinteistömäärä 2015
Energiankulutus yhteensä, kaikki kiinteistöt, MWh 276 346 329 343 380 264 382 480 402 580 -16,1 136
Energiankulutus yhteensä, kaikki kiinteistöt, GJ 994 846 1 185 635 1 368 950 1 376 927 1 449 289    
Energiankulutus yhteensä, vertailukelpoiset kiinteistöt, MWh 192 805 196 064       -1,7  
Energiankulutus yhteensä, vertailukelpoiset kiinteistöt, GJ 694 098 705 830          
   Sähkö, kaikki kiinteistöt,
   MWh
117 911 150 072 189 710 198 358 204 622 -21,4 134
        Kiinteistön omistajan
        välittämä sähkö
        vuokralaisille, MWh
29 186 33 398         56
        Kiinteistösähkön
        kulutus, MWh
88 725 116 674         134
   Sähkö,
   vertailukelpoiset
   kiinteistöt, MWh
74 781 75 884       -1,5 109
   Lämpö, normitettu,
   kaikki kiinteistöt, MWh
150 309 169 453 180 608 179 070 190 581 -11,3 131
   Lämpö, normitettu,
   vertailukelpoiset
   kiinteistöt, MWh
110 345 110 885       -0,5 109
   Lämpö, mitattu,
   kaikki kiinteistöt, MWh
122 907 152 469 164 415 172 408 166 189 -19,4 131
   Lämpö, mitattu,
   vertailukelpoiset
   kiinteistöt, MWh
90 325 99 984       -9,7 109
   Kaukokylmä, kaikki
   kiinteistöt, MWh
8 126 9 818 9 946 5 052 7 377 -17,2 22
   Kaukokylmä,
   vertailukelpoiset
   kiinteistöt, MWh
7 679 9 295       -17,4 17
Vesi, kaikki kiinteistöt, m3 347 127 365 682 381 496 357 062 408 114 -5,1 124
Vesi, vertailukelpoiset kiinteistöt, m3 250 853 255 690       -1,9 101

 

Spondan Suomessa sijaitsevien kiinteistöjen sähkön, lämmön, veden ja kaukokylmän ominaiskulutus
  2015 2014 2013 2012 2011
Ominaisenergiankulutus yhteensä, kWh/brm2 197,6 201,0 226,3    
  Sähkö, kWh/brm2 76,7 77,9 111,6 115,7 105,1
  Lämpö, normitettu, kWh/brm2 109,4 109,9 107,1 108,0 118,9
  Lämpö, mitattu, kWh/brm2 89,5 99,1 97,5 104,0 103,7
  Kaukokylmä, kWh/brm2 26,4 32,0 27,8 24,0 29,5
Vesi, l/brm2 246,1 253,3 229,7 216,9 255,7

 

Spondan kiinteistöjen energian- ja vedenkulutus pääsegmenteittäin
  Toimistokiinteistöt Kauppakeskukset Logistiikkakiinteistöt Venäjä
  2015 2014 muutos, % 2015 2014 muutos, % 2015 2014 muutos, % 2015 2014 muutos, %
Energiankulutus pääsegmenteittäin yhteensä, MWh             126 319               129 357   -2,3             45 591             46 710   -2,4               20 894         19 997   4,5      
  Sähkö, MWh               45 486                 47 121   -3,5             23 160             22 867   1,3                 6 134           5 896   4,0          4 412              4 570   -3,5

  Lämpö,
  normitettu,
  MWh

              77 187                 77 697   -0,7             18 398             19 088   -3,6               14 760         14 101   4,7      
  Lämpö, mitattu,
  MWh
              63 146                 69 731   -9,4             15 191             17 492   -13,2               11 988         12 761   -6,1      
  Kaukokylmä,
  MWh
                3 646                   4 539   -19,7               4 033               4 755   -15,2            
Vesi, m3             163 573               167 487   -2,3             65 881             66 875   -1,5               21 399         21 328   0,3 11 037 (*           12 864   -14,2

*) Mittarivirheen vuoksi Venäjän 2015 vedenkulutus ei ole vertailukelpoinen vuoden 2014 lukeman kanssa.

 

Spondan kiinteistöjen energian ja veden ominaiskulutus pääsegmenteittäin
  Toimistokiinteistöt Kauppakeskukset Logistiikkakiinteistöt
  2015 2014 muutos,% 2015 2014 muutos, % 2015 2014 muutos, %
Ominaisenergiankulutus pääsegmenteittäin yhteensä, kWh/brm2 189,0 193,8 -2,5 249,3 255,4 -2,4 165,0 157,1 5,0
  Sähkö, kWh/brm2 67,7 70,3 -3,7 135,0 133,3 1,3 46,3 44,5 4,0
  Lämpö, normitettu, kWh/brm2 110,1 110,8 -0,6 100,6 104,4 -3,6 118,1 112,8 4,7
  Lämpö, mitattu, kWh/brm2 90,1 99,5 -9,4 83,1 95,6 -13,1 95,9 102,1 -6,1
  Kaukokylmä, kWh/brm2 20,8 26,0 -20,0 34,9 41,1 -15,1      
Vesi, l/brm2 237,2 242,8 -2,3 354,5 375,6 -5,6 168,8 168,2 0,4

 

Spondan pääkonttorin sähkön, lämmön, veden ja kaukokylmän kokonaiskulutus
  2015 2014 2013 2012 2011 Muutos 2014-2015, %
Energiankulutus yhteensä, MWh 1 017 1 195 1 165 1 177 1 257 -14,9
  Sähkö, MWh 327 362 349 346 360 -9,6
  Lämpö, normitettu, MWh 647 715 707 730 765 -9,5
  Lämpö, mitattu, MWh 550 657 668 719 710 -16,3
  Kaukokylmä, MWh 43 118 109 101 132 -63,7
Vesi, m3 1 523 1 613 1 674 1 578 2 087 -5,6

 

Spondan pääkonttorin sähkön, lämmön, veden ja kaukokylmän ominaiskulutus
  2015 2014 2013 2012 2011
Ominaisenergiankulutus yhteensä, kWh/brm2 172,5 202,7 197,7 199,7 213,3
  Sähkö, kWh/brm2 55,5 61,4 59,2 58,7 61,1
  Lämpö, normitettu, kWh/brm2 109,8 121,2 119,9 123,9 129,8
  Lämpö, mitattu, kWh/brm2 93,3 111,4 113,3 122,0 120,4
  Kaukokylmä, kWh/brm2 7,3 20,0 18,5 17,1 22,4
Vesi, l/brm2 258,4 273,7 283,9 267,6 354,1

 

Energialähteet, uusiutuvan energian osuus

Energialähteet ja ominaispäästökertoimet
  2015 2014 2013 2012 2011
Sähkö          
   Ominaispäästökerroin, kg CO2/MWh 216 216 217 209 83
      Uusiutuvat, % 17 17 17 27 54
      Uusiutumattomat, % 33 33 35 27 12
      Ydinvoima, % 50 50 48 46 34
  Aluekohtainen ominaispäästökerroin, kg CO2/MWh 220 220      
Lämpö          
   Ominaispäästökerroin, kg CO2/MWh 147 151 170 166 166
      Uusiutuvat, % 7 7 6 0 0
      Uusiutumattomat, % 93 93 94 0 0
    Aluekohtainen ominaispäästökerroin, kg CO2/MWh 186 186      
Kaukokylmä          
   Ominaispäästökerroin, kg CO2/MWh 67,5 67,5 59 62 70
      Uusiutuvat, % 81 81 76 75 66
      Uusiutumattomat, % 19 19 24 25 34
  Aluekohtainen ominaispäästökerroin, kg CO2/MWh 67,5 67,5