Energiatehokkuusohjelma ja ympäristökumppanit

 

Spondan energiatehokkuusohjelma
  2015 2014 muutos, %
Energiatehokkuusohjelmaan kuuluvien kiinteistöjen lukumäärä vuoden lopussa, kpl 109 113 -2,7
Ohjelmaan kuuluvien kiinteistöjen osuus kokonaiskiinteistömäärästä, % 88 88 -0,1
Vuotuinen energiatehokkuusohjelmalla saavutettu säästö, MWh                      6 601 121  
Vuotuinen energiatehokkuusohjelmalla saavutettu säästö, GJ                      23 763 434  
Tehtyjen energiakartoitusten lukumäärä, kpl 95 68 40

 

Spondan ympäristökumppanit
  2015 2014 muutos, %
Energiankulutus yhteensä, MWh 68 252 69 076 -1,2
  Sähkö, MWh 30 098 29 754 1,2
  Lämpö, normitettu, MWh  33 519 33 621 -0,3
  Kaukokylmä, MWh 4 635 5 701 -18,7
Vesi, m3 92 901 94 582 -1,8
CO2-päästöt, t CO2 10 827 11 067 -2,2
Ympäristökumppaneiden lukumäärä 23 22 4,5