Hiilijalanjälki

 

Spondan Suomessa sijaitsevien kiinteistöjen energiankulutuksesta aiheutunut hiilijalanjälki
  2015 2014 2013 2012 2011 muutos, 2014-2015, %
Yhteensä,  t CO2 47 630 58 382 69 753 70 871 45 807 -18,4
    Sähkö, t CO2 25 057 32 135 41 167 41 457 16 984 -22,0
    Lämpö,  t CO2 22 025 25 584 27 999 28 603 27 642 -13,9
    Kaukokylmä,  t CO2 548 663 587 326 513 -17,3
    Polttoaineet,  t CO2 0 0 0 486 669  
Yhteensä, vertailukelpoiset kiinteistöt,  t CO2 32 530 33 175       -1,9
Yhteensä, t CO2, aluekohtainen 54 004 64 911       -16,8

 

Spondan Suomessa sijaitsevien kiinteistöjen energiankulutuksesta aiheutuva ominaishiilidioksidipäästö
  2015 2014 2013 2012 2011 muutos, 2014-2015, %
Yhteensä, kg CO2/brm2 32,7 33,3 41,3 42,8 25,9 -1,8
   Sähkö, kg CO2/brm2 16,4 16,8 24,1 24,2 8,8 -2,4
   Lämpö, kg CO2/brm2 15,9 16,0 16,5 17,1 17,4 -0,6
   Kaukokylmä, kg CO2/brm2 1,8 2,2 1,6 1,5 2,3 -18,2

 

Spondan kiinteistöjen energiankulutuksesta aiheutunut hiilijalanjälki pääsegmenteittäin
  kokonaishiilidioksidipäästö segmenteittäin (t CO2) ominaishiilidioksidipäästö segmenteittäin (kgCO2)/brm2)
  2015 2014 muutos, % 2015 2014 muutos, %
Toimistokiinteistöt 21 071   21 764   -3,2 30,7   31,7   -3,2
Kauppakeskukset 7 545   7 665   -1,6 41,2   41,9   -1,7
Logistiikkakiinteistöt 3 914   3 746   4,5 30,8   29,3   5,1
Venäjä (vain sähkö) 1 941  2 011 -3,5      

 

Spondan pääkonttorin energiankulutuksesta aiheutunut hiilijalanjälki
  2015 2014 2013 2012 2011 muutos, 2014-2015, %
Yhteensä, t CO2 135,7 154,8 154,2 155,5 108,7 -12,3
   Sähkö, t CO2 70,7 78,2 75,7 72,4 29,9 -9,6
   Lämpö, t CO2 62,1 68,6 72,0 76,9 69,6 -9,5
   Kaukokylmä, t CO2 2,9 8,0 6,4 6,2 9,3 -63,8

 

Spondan pääkonttorin energiankulutuksesta aiheutuva ominaishiilidioksidipäästö
  2015 2014 2013 2012 2011 muutos, 2014-2015, %
Yhteensä, kg CO2/brm2 23,0 26,3 26,2 26,4 18,4 -12,5
   Sähkö, kg CO2/brm2 12,0 13,3 12,8 12,3 5,1 -9,8
   Lämpö, kg CO2/brm2 10,5 11,6 12,2 13,1 11,8 -9,5
   Kaukokylmä, kg CO2/brm2 0,5 1,4 1,1 1,1 1,6 -64,3

 

Spondan epäsuorat hiilidioksidipäästöt
  2015 2014 muutos, 2014-2015, %
Yhteensä, t CO-ekv 376 420 -10,3
   Jätehuolto, t CO2-ekv 225 253 -11,0
   Leasing-autot, t CO2 70 102 -31,1
   Liikematkustus (lennot), t CO2 81 65 25,3