Jätehuolto

 

Spondan Suomessa sijaitsevien kiinteistöjen jätehuollon kokonaismäärät
  2015 2014 2013 2012 2011
Yhteensä, t 6 297 6 591 6 796 5 898 5 610
   Hyötykäyttö energiana, t 3 264 3 394 2 845 2 343 752
   Kierrätys materiaalina, t 2 852 2 910 2 995 2 495 2 487
      Biojäte, t 928 932 991 748 493
      Paperi, t 576 620 686 623 824
      Pahvi, t 971 1 011 1 014 826 892
      Kartonki, t 118 134 128 121 121
      Lasi, t 76 78 81 88 61
      Metalli, t 65 59 57 48 34
      Muovi, t 2 2 4 2 1
      Lietteet, t 92 53 0 0 0
      Muu jäte, t 17 15 26 31 56
      Vaarallinen jäte, t 7 6 8 7 7
  Kaatopaikkasijoitus, t 181 286 955 1 059 2 371
Jätehuollon aiheuttama CO2-päästö yhteensä, t CO2-ekv 225 253      

Mukana ne Spondan kiinteistöt, joissa kiinteistönomistaja vastaa jätehuollosta.

 

Spondan Suomessa sijaitsevien kiinteistöjen jätteiden hyödyntämisasteet
  2015 2014
Hyötykäyttöaste yhteensä, % 97 96
   Hyötykäyttö energiana, % 52 52
      Hyötykäyttöaste pääkaupunkiseutu, % 100 98
      Hyötykäyttöaste muu Suomi, % 80 79
   Kierrätys materiaalina, % 45 44
      Kierrätysaste pääkaupunkiseutu, % 45 44
      Kierrätysaste muu Suomi, % 46 40
Kaatopaikkasijoitus, % 3 4

 

Spondan Suomessa sijaitsevien kiinteistöjen jätehuollon kokonaismäärät, vertailukelpoiset kiinteistöt
  2015 2014
  % t % t
Yhteensä   6 094   6 152
   Hyötykäyttö energiana 52 3 162 51 3 157
   Kierrätys materiaalina 45 2 752 44 2 730
   Kaatopaikkasijoitus 3 181 4 266

 

Spondan Suomessa sijaitsevien kiinteistöjen jätehuollon kokonaismäärät pääsegmentettäin 2015
  Toimistokiinteistöt Kauppa-keskukset Logistiikka-kiinteistöt Kiinteistö-kehitys
Hyötykäyttö energiana, t 2 127 805 328 5
Kierrätys materiaalina, t 1 649 960 237 7
Kaatopaikkasijoitus, t 148 15 3 14

Spondan energiajakeesta on valmistettu kierrätyspolttoainetta, jota on pääasiassa käytetään voimalaitoksen sähkön ja prosessihöyryn tuotannossa sekä yhdistetyn sähkön ja kaukolämmön tuotantoon.

 

Spondan pääkonttorin jätehuollon kokonaismäärä ja hyödyntämisasteet
  2015 2014
  % t % t
Yhteensä   76,9   81,1
   Hyötykäyttö energiana 40 30,9 38 31,1
   Kierrätys materiaalina 60 45,9 61 49,3
   Kaatopaikkasijoitus 0 0,0 1 0,6