Tavoitteet ja toimenpiteet: Energia- ja ympäristötehokkuus

Tavoitteet vuodelle 2015

Ilmastonmuutos

 • Spondan Suomen kiinteistöjen vertailukelpoinen energian kokonaiskulutus laskee (sähkö, lämpö, kaukokylmä) vuoden 2014 tasosta. Sähkön ja jäähdytyksen osalta otetaan huomioon yhteisvaikutus.
 • Spondan Suomen kiinteistöjen vertailukelpoinen veden kulutus laskee vuoden 2014 tasosta.
 • Spondan Suomen kiinteistöjen kokonaisenergiankulutuksen aiheuttama hiilidioksidipäästö (CO2) vähenee vuoden 2014 vuosikertomuksessa raportoidusta tasosta.
 • Spondan pääkonttorin energiankulutus laskee vuoden 2013 tasosta.1)
 • Sähkön ja veden kulutus laskee kolmessa Spondan kiinteistössä Venäjällä.

1) Vertailuvuosi on 2013 johtuen vuoden 2014 remonteista ja vesivahingon kuivaustöistä

Materiaalitehokkuus

 • Spondan Suomen kiinteistöjen jätteiden hyötykäyttöaste pysyy vähintään vuoden 2014 tasolla (96 %).
 • Spondan Suomen kiinteistöjen jätteiden kierrätys- ja uudelleenkäyttöaste on 50 prosenttia vuoden 2015 loppuun mennessä.
 • Spondan pääkonttorin jätteen kierrätys- ja uudelleenkäyttöaste pysyy vähintään vuoden 2014 tasolla (61 %).

Ympäristöyhteistyö asiakkaiden kanssa: tilojen käyttö ja ylläpito

 • Vuoden 2015 aikana solmitaan vähintään kaksi uutta ympäristökumppanuutta.
 • Uusia Green Lease -sopimuksia solmitaan yksi vuoden 2015 aikana.
 • Spondan ympäristökumppaneiden toimintasuunnitelmien aktiivinen ja säännöllinen seuranta ja raportointi vuoden 2015 aikana. Tavoitteena on kumppaneiden ympäristövaikutusten pieneneminen.

Rakennusten ympäristöluokitus

 • Kaikille uudisrakentamiskohteille sekä isoille peruskorjauskohteille haetaan sertifiointia.
 • Vuoden 2015 aikana saavutetaan vähintään yhdessä uudisrakentamiskohteessa ympäristösertifiointi.
 • Vuoden 2015 aikana saavutetaan vähintään yhdessä peruskorjauskohteessa ympäristösertifiointi.

Toimenpiteet vuonna 2015

Spondan Energiatehokkuusohjelma laajenee

Vuoden 2015 lopulla Spondan Energiatehokkuusohjelmassa oli mukana jo 88 prosenttia kokonaan omistamistamme kiinteistöistä Suomessa, yhteensä 109 kiinteistöä (2014: 113). Vuoden aikana jatkoimme Energiatehokkuusohjelmassa mukana olevissa kiinteistöissä energiakartoituksia, toteutimme energiaa säästäviä toimenpiteitä sekä seurasimme kulutusta kiinteistökohtaisten toimintasuunnitelmien mukaisesti.

Vuonna 2015 teimme 95 energiakartoitusta omistamissamme kiinteistöissä. Jatkoimme energiaa säästäviä toimenpiteitä, joista merkittävimpiä olivat käyttötekniset ilmanvaihto- ja lämmitysjärjestelmän toimenpiteet. Lisäksi paransimme energiatehokkuutta muun muassa optimoimalla jäähdytyksen tarvetta ja vähentämällä kiinteistösähkön käyttöä.

Ympäristöyhteistyö asiakkaiden kanssa

Vuonna 2015 solmimme kaksi uutta ympäristökumppanuutta tavoitteen mukaisesti ja yksi kumppanuus päättyi vuokrasopimuksen loppuessa. Kumppanuuksia oli vuoden lopussa 23 kappaletta. Uusia Green Lease -sopimuksia solmimme samana vuonna yhden kappaleen.

Järjestimme ympäristötori-tapahtumia yhteistyössä kumppaneidemme kanssa kolme kappaletta vuonna 2015. Tilaisuuksissa mukana olivat Lassila & Tikanoja sekä WWF.

Henkilöstö mukana ympäristötalkoissa

Toteutimme henkilöstöllemme jokavuotisen ympäristötapahtuman Green Dayn, jossa jaoimme tietoa Spondan ja yhtiön pääkonttorin ympäristöasioista. Vuoden 2015 teemana oli ilmastonmuutos. Vietimme myös energiansäästöviikkoa sekä toteutimme luontoaiheisen valokuvakisan maailman ympäristöpäivän kunniaksi. Näiden lisäksi osallistuimme polkupyöräillen Pyöräilykuntien verkosto ry:n ja Suomi pyöräilee –kampanjan Kilometrikisaan sekä WWF:n organisoimaan Earth Hour -ilmastotapahtumaan pääkonttorissamme.

Energiatehokkuusohjelman sekä Ympäristökumppanuusohjelman vuoden 2015 tunnusluvut on esitelty tarkemmin sivulla Energiatehokkuusohjelma ja ympäristökumppanit.

Kiinteistöjemme energiankulutus ja hiilijalanjälki laskivat edelleen

Suomessa sijaitsevien kiinteistöjemme energiankulutus on ollut viime vuosina hyvällä tasolla. Onnistuimme tavoitteessamme vähentää kulutusta entisestään: Spondan kiinteistöjen energiakulutus laski 16,1 prosenttia ja hiilijalanjälki pieneni 18,4 prosenttia.

Tavoitteenamme oli myös vähentää energiankulutusta Venäjällä kolmessa kiinteistössämme. Kesäkuussa 2015 myimme yhden kiinteistöistä. Muissa Venäjän toimistokiinteistöissä sähköenergian kulutus laski 3,5 prosenttia vuoteen 2014 verrattuna.

Pyrimme aktiivisesti pienentämään myös Helsingissä sijaitsevan pääkonttorimme energiankulutusta ja muuta ympäristökuormitusta. Vuonna 2015 tuloksia saatiin tehostamalla ilmastoinnin ja valaistuksen käyttöaikoja, joilla pystyimme vähentämään energiankulutusta 12,7 prosenttia vuoteen 2013 verrattuna1).

Ylivoimaisesti suurin vaikutus hiilijalanjälkeemme on ostetun energian (sähkö, kaukolämpö sekä kaukokylmä) määrällä. Seuraamme tämän lisäksi myös kiinteistöjemme jätteidenkäsittelystä, työsuhdeautojen ajomatkoista sekä työmatkalennoista aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä.  

Hiilijalanjälkeä sekä energiankulutusta kiinteistöissämme koskevat luvut vuodelta 2015 löytyvät sivuilta Hiilijalanjälki ja Energiankulutus ja energialähteet.

Ensimmäinen LEED Platina® -sertifikaatti

Vuonna 2015 Spondan ympäristösertifiointityö nousi uudelle tasolle, kun saimme ensimmäisen LEED Platina® -sertifikaatin. Sertifikaatti myönnettiin Helsingin Lassilaan valmistuneelle Estradi-toimistokiinteistölle.

Lisäksi kiinteistöjen käytönaikaisia BREEAM®-sertifiointeja uudistettiin kolmessa kohteessa. Olemme saavuttaneet yhteensä jo kahdeksan kansainvälistä LEED®- tai BREEAM®-ympäristösertifikaattia, ja vuoden 2015 lopussa meillä oli käynnissä yhteensä viisi aktiivista uudis- ja korjausrakentamisen kohteen sertifiointiprosessia.

Tunnustuksena muuntojoustavien ja energiatehokkaiden toimitilakiinteistöjen rakennuttamisesta RAKLIn raati valitsi Spondan Vuoden 2015 rakennuttajaksi.

LEED®-sertifiointeja on seuraavissa toimitilakohteissamme:

 • Estradi, Helsinki (platina)
 • Citycenterin toimistotorni, Helsinki (kulta)
 • Ruoholahden Ankkuri, Helsinki (kulta)
 • Tampereen Tulli, Tampere (kulta)
 • Sörnäistenkatu 2, Helsinki (hopea)

BREEAM®-sertifiointeja on seuraavissa toimitilakohteissamme:

 • Ruoholahden Tähti, Helsinki (Very Good)
 • Ducat II, Moskova (Good) 
 • Unioninkatu 20–22, Helsinki (Good)

Sertifioitujen kiinteistöjen osuus vastaa 8 prosenttia koko Spondan portfolion vuokrattavasta tilasta.

Jätteiden hyötykäyttöaste pysyi lähellä 100 prosenttia

Onnistuimme vuoden 2015 tavoitteessamme ja nostimme hyötykäyttöasteen 97 prosenttiin Spondan Suomessa sijaitsevissa kiinteistöissä. Suomen kiinteistöjen jätteiden kierrätys- ja uudelleenkäyttöaste puolestaan jäi 45 prosenttiin. Tässä jäimme hieman tavoitteestamme (50 %), sillä emme onnistuneet nostamaan kiinteistöissämme syntypaikkalajittelun määrää. Tulemme panostamaan vuonna 2016 kierrätysasteen nostamiseen yhdessä asiakkaidemme kanssa toimisto- ja kauppakeskuskiinteistöissämme.

Vuonna 2015 onnistuimme laskemaan pääkonttorimme toimistojätteen määrää sekä pitämään pääkonttorimme jätteen kierrätys- ja uudelleenkäyttöasteen tavoitteemme mukaisesti edellisvuoden tasolla.

Vuoden 2015 jätehuollon toteutuneet luvut on esitetty tarkemmin sivulla Jätehuolto.

Vedenkulutus väheni vuonna 2015

Spondan kiinteistöissä kulutettiin noin 347 000 kuutiometriä vettä vuonna 2015, mikä on 5,1 prosenttia vähemmän edellisvuoteen verrattuna. Vedenkulutukseen sisältyy kiinteistön huoltoon tarvittava vesi, kiinteistön yleisten tilojen vedenkulutus sekä vuokralaisten vedenkulutus. Kaikki Spondan kohteet ovat liittyneet kunnallistekniikkaan, eikä Spondan kiinteistöissä ole omia vedenpuhdistamoita.

1)Vertailuvuosi on 2013 johtuen vuoden 2014 remonteista ja vesivahingon kuivaustöistä

Tavoitteet vuodelle 2016

Energiatehokkuus ja hiilijalanjälki

 • Spondan Suomen kiinteistöjen vertailukelpoinen energian kokonaiskulutus (sähkö, lämpö, kaukokylmä) laskee vuoden 2015 tasosta. Pitkän aikavälin tavoite on -20 prosenttia vuosien 2001–2005 keskiarvosta. Sähkön ja jäähdytyksen osalta otetaan huomioon yhteisvaikutus. 
 • Spondan Suomen kiinteistöjen kokonaisenergiankulutuksesta johtuvat hiilidioksidipäästöt (CO2) laskevat 0,9 prosenttia vuoden 2015 tasosta.
 • Spondan Suomen kiinteistöjen jätteiden hyötykäyttöaste pysyy 96 prosentin tasolla ja kierrätys- ja uudelleenkäyttöastetta nostetaan.
 • Sähkön ja veden kulutus laskee kahdessa kiinteistössämme Venäjällä.

Ympäristöyhteistyö asiakkaiden kanssa

 • Kaksi uutta Ympäristökumppanuussopimusta solmitaan asiakkaiden kanssa.

Kiinteistöjen ympäristösertifikaatti

 • Kaikille uudis- sekä isoille peruskorjauskohteille haetaan sertifiointia (LEED® tai BREEAM®), tai kiinteistöille haetaan käytönaikaisia sertifiointeja. Vuonna 2016 tavoite on saada kaksi uutta sertifiointia.