Kiinteistöjen sijainti

Sponda ottaa kiinteistösijoituspäätöksissään huomioon ympäristön hyvinvoinnin. Keskitämme kiinteistöomistustamme kaupunkien keskeisille paikoille ja hyvien julkisten liikenneyhteyksien äärelle, mikä auttaa vähentämään kiinteistöjen käytönaikaista ympäristökuormitusta.

Vastuullisuusprioriteetin osa-alueet:

  • Ympäristön hyvinvoinnin huomioiminen kiinteistösijoituksista päätettäessä
  • Kiinteistöomistuksen keskittäminen kaupunkeihin julkisen liikenteen äärelle
  • Kiinteistöomistuksen keskittäminen prime-alueille
  • Investoinnit kiinteistöomaisuuteen

Miksi tämä on prioriteetti?

Kiinteistöjen keskeinen sijainti on meille strateginen valinta: keskitämme kiinteistöomistustamme pääkaupunkiseudun ja Tampereen keskusta- ja kasvualueille, hyvien julkisen liikenteen yhteyksien varrelle. Noin 93 prosenttia Spondan kiinteistöistä sijaitsee näillä alueilla. Vastaavasti pyrimme luopumaan haja-asutus- tai reuna-alueilla sijaitsevista kiinteistöistä. Strategiamme mukaisesti keskitämme kiinteistöomistustamme kauppakeskuksiin ja toimistokiinteistöihin.

Uudiskohteemme sijoittuvat jo valmiiksi rakennettuun ympäristöön sekä erinomaisten joukkoliikenneyhteyksien ulottuville, mikä vähentää luonnon monimuotoisuudelle aiheutuvaa uhkaa. Ympäristövaikutusten arviointi on kiinteä osa useimpia kaavoitus- ja kehityshankkeitamme. Kiinteistömme eivät sijaitse suojelluilla maa-alueilla.

Spondan sijoitusstrategia on kestävä sekä taloudellisesti että ympäristön kannalta. Hyvä saavutettavuus on yhä useammalle yritykselle keskeinen tekijä toimitilapäätöksiä tehtäessä. Se nähdään sekä keinona helpottaa asiakkaiden ja työntekijöiden liikkuvuutta että mahdollisuutena vähentää työpaikkaliikenteestä aiheutuvia päästöjä. Vilkkaasti liikennöidyillä alueilla sijaitsevat yritykset saavat kilpailuetua myös näkyvyydestä. Rakennushankkeissa huomioimme rakennuksen lähiympäristön ja kiinteistön sijoittumisen ympäröivään kaupunkirakenteeseen.

Kaupunkien keskusta-alueilla sijaitsevien kiinteistöjen kysyntä ja vuokratasot ovat vakaampia myös taloudellisesti epävarmoina aikoina.

Sijainti on yksi toimitilarakennusten ympäristösertifioinnin kriteereistä. BREEAM® ja LEED® -sertifiointiprosesseissa huomioidaan kiinteistön käyttämän energian lisäksi muun muassa julkisen liikenteen toimivuus ja polkupyörille varatut pysäköintimahdollisuudet.